Akademik Çalışmalar

images

AKADEMİK ÇALIŞMALAR

Lisans: İstanbul Üniversitesi-İngiliz Dili ve Edebiyatı

Yüksek Lisans: Sakarya Üniversitesi

Doktora: İstanbul Aydın Üniversitesi-İngilizce Öğretmenliği

 

KONFERANS BİLDİRİLERİ

4th NTELT (New Trends in English Language Learning and Teaching)

Mart 2018,Istanbul Turkiye

‘The Impact of Classroom Activities on the Improvement of Reading Skills in Students with Attention Hyperactivity Disorder (ADHD)’ (Sınıf İçi Aktivitelerin Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Yetilerinin Gelişmesindeki Etkisi)

5th LIF (Language in Focus)

Mayıs 3-5 2018,Selanik (Thessaloniki) Yunanistan (Greece)

‘The Impact of Classroom Activities on the Improvement of Reading Skills in Students with Attention Hyperactivity Disorder (ADHD)’ (Sınıf İçi Aktivitelerin Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Yetilerinin Gelişmesindeki Etkisi)

19th INGED Konferansı

19-22 Kasım Ankara, Turkiye

Mobile Apps: Enabling Adult Learners to Game and Learn (Mobil Uygulamalar: Yetişkinler Öğrenicilerde Oynamayı ve Öğrenmeyi İmkan Sağlayanlar)

 

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLAR

Dergi: Studies in Linguistics, Culture and FLT

Volume 3 - 2018

“Trends and Intersections in Linguistics and FLT”

Konstantin Preslavsky University of Shumen Department of English Studies

‘The Impact of Classroom Activities on the Improvement of Reading Skills in Students with Attention Hyperactivity Disorder (ADHD)’ (Sınıf İçi Aktivitelerin Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) Olan Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Yetilerinin Gelişmesindeki Etkisi)

 

Hakkımdaki Akademik Çalışmaları Takip Etmek İçin Tıklayınız

Google Scholar

Researchgate

dogusaydin
Doğuş Aydın
28 Kasım 2019 Perşembe