IELTS HAKKINDA HER ŞEY! SINAV FORMATI NASIL? DEĞERLENDİRME NASIL YAPILIR?

images

IELTS NEDİR?

 

IELTS, International English Language Testing System, British Council (BC), University of Cambridge English for Speakers of Other Languages (Cambridge ESOL) ve International Development Programme of Australian Universities (IDP) tarafından ortaklaşa geliştirilmiş bir dil sınavıdır. 

Akademik ve Genel olmak üzere iki temel testten oluşan bir sınavdır. Uluslararası geçerli olan IELTS, ayda 5-6 kez Türkiye’nin çeşitli illerinde düzenlenir. Sonuçları 24 ay geçerli olan bu sınavın sonuçları 2 hafta sonra açıklanıyor. , dört temel yetideki başarınız değerlendirilir.


SINAV NASIL GERÇEKLEŞİYOR?

 

Yaklaşık 3 saat süren bu sınavda 4 temel yetideki başarınız değerlendirilmekte. Bu alanlar:

Listening (Dinleme)


Reading (Okuma)

Writing (Yazma)

Speaking (Konuşma)

 

Okuma, yazma ve dinleme aynı sınav seansında yazılı; konuşma bölümü, diğer sınavlardan bir hafta önce veya sonra yapılabilir.

IELTS SINAV FORMATI NASIL?

DİNLEME(Listening):

Bu kısımda  ana fikri ve detaylı bilgileri anlamak, konuşmacının görüşlerini, tutumunu ve amacını anlama ve argümanın gelişimini takip edebilmek gibi yetiler ölçülmektedir.

Dinleme kısmında, anadili İngilizce olan kişilerin konuşmalarından oluşan dört farklı kayıt dinlenir ve ardından 40 adet soru cevaplanır. IELTS Dinleme sınavı ortalama 30 dakika sürer ve cevaplarınızı cevap kağıdına geçirmek için ekstra 10 dakika süre tanınır.

 

Soruların formatı bir plan, harita veya diyagramı işaretleme, form doldurma, bir tabloyu veya akış şemasını tamamlama, kısa cevaplar verme ve çoktan seçmeli sorular oluşturur. Her doğru cevap 1 puan eder. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

 

READING (Okuma):

IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim sınavlarının Okuma bölümlerinin içeriği farklıdır.

 

IELTS Genel Okuma Sınavlarında, kitap, gazete,reklam ve dergi gibi organlardan alınmış, İngilizce konuşulan bir çevrede günlük olarak karşılaşacağınız türden metinler bulunur.

Bu bölümde, öğrencilerin toplam 60 dakikası vardır. 40 sorudan oluşan Genel Okuma kısmında, verilen metindeki veya tablodaki boşlukları doldurma, diyagram veya şemaya göre başlıkları eşleştirme, cümle tamamlama, açık uçlu sorulara kısa cevaplar verme ve çoktan seçmeli soruları cevaplama gibi görevler bulunur.  Her doğru cevap 1 puan eder. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

 

IELTS Akademik Okuma kısmında ise betimleyici, olgusal, söylemsel ve analitik gibi birçok türden üç uzun metin bulunur. 40 soru sorulan bu bölümde, öğrencilerin toplam 60 dakikası vardır. Her doğru cevap 1 puan eder. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

 

YAZMA (Writing):

IELTS Yazma sınavı uygun şekilde cevap yazma, fikirleri düzenleme ve zengin bir kelime dağarcığı ile birlikte doğru dilgi bilgisi kullanma yetilerini ölçme gibi amaçlara yönelik hazırlanır.

 

IELTS Akademik Yazma sınavında, öğrencilerden resmi bir dil kullanılması beklenir.
Öğrenciler, Bölüm 1'de bir grafik, tablo, çizelge ya da diyagramla karşılaşırlar. Verilen bilgiyi tanımlama, özetleme ve açıklamaları istenir.
Bölüm 2'de ise bir bakış açısı, argüman ya da problem hakkında yazı yazılır. Verilen konu ilginç ve kolay anlaşılırdır.


2 sorudan oluşan bu bölümde, Bölüm 1 için verilen süre 20; Bölüm 2 için verilen süre ise 40 dakikadır.

Bölüm 1 için en az 150 kelimelik; bölüm 2 için ise en az 250 kelimelik bir yazı yazmanız gerekmektedir.
Yazma sınavı, sertifikalı bir IELTS uzmanı tarafından değerlendirilir. IELTS Yazma sınavında Bölüm 2'nin puanı, Bölüm 1'in iki katıdır. 40 sorudan alınan puan IELTS 9 bant ölçeğine çevrilir. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

 

IELTS Genel Yazma Sınavında, öğrenci genel konulardan sorumludur.

Bölüm 1'de öğrenciye bir durum verilir ve bu durumla ilgili bilgi istemek veya açıklama yapmak üzere yazı yazması istenir. Mektupta kişisel, yarı-resmi veya resmi bir üslup kullanılabilir.

Bölüm 2'de bir bakış açısı, argüman ya da problem hakkında yazı yazılır. Oldukça kişisel bir üslup kullanılabilir.

2 sorudan oluşan IELTS Yazma sınavı 60 dakika sürer. Bölüm 1 için 20 dakika, Bölüm 2 için ise 40 dakika zamanınız verilir.

 

KONUŞMA (Speaking):


Öğrenciler, IELTS konuşma sınavında sertifikalı bir IELTS uzmanıyla konuşur. Sınavda karşılıklı ve gerçek hayatta karşılaşılabilen türden bir konuşma gerçekleşir. Farklı aksanlar kullanılabilir. Sınav kaydedilir.

IELTS Akademik ve IELTS Genel Eğitim sınavlarının Konuşma bölümlerinin içeriği aynıdır. Öğrenciler, doğal bir biçimde konuşmalıdır.

 

Bölüm 1’de sınav görevlisi kendisini tanıtır ve öğrenciden kendisini tanıtmasını ve kimliğinizi doğrulamasını ister. Sınav görevlisi ev, aile, iş, eğitim ve hobiler gibi genel konular hakkında sorular sorar. Bu bölüm, öğrencinin rahatlamasına ve doğal bir şekilde konuşmasına yardımcı olur.

Bölüm 2’de sınav görevlisi,öğrenciye belli bir konuda konuşmasını ve konuşmasına dahil etmesi gereken noktaları içeren bir görev kartı verir. Hazırlanmak ve not almak için bir dakika süreniz tanınır. Daha sonra konuyla ilgili bir-iki dakika konuşma istenecektir. Bu süre içerisinde öğrencinin konuşması bölünmez bu yüzden öğrencinin konuşmaya devam etmesi önemlidir. Ardından sınav görevlisi öğrenciye aynı konuyla ilgili bir veya iki soru yöneltir.

Bölüm 3’de sınav görevlisi Bölüm 2'nin konusu ile ilgili ilave sorular sorar. Bu sorular öğrenciye daha soyut konular ve fikirleri tartışma fırsatı sunmak için hazırlanmıştır.

 

 

11-14 dakika süre verilen konuşma sınavında, sınav boyunca gösterdiğiniz performansa göre öğrenciler, IELTS uzmanları tarafından değerlendirilir. Akıcılık ve tutarlılık, kelime dağarcığı, dil bilgisi ve doğruluk ile telaffuz dahil dört kriter göz önünde bulundurulur. Notlar tam ve buçuklu olarak verilir.

 

IELTS Sınavına Hazırlanmaya Yönelik İngilizce Özel Ders talebi için tıklayın.

 

https://dogusaydin.com/ielts-ozel-ders

dogusaydin
Doğuş Aydın
Monday, November 16, 2020